RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U slučaju smrti člana društva, poslovni udio kao skup nepodijeljenih članskih prava i obveza prelazi na njegove nasljednike u skladu s propisima nasljednog prava. Zakonom o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93. ... 110/15., dalje: ZTD), propisana je mogućnost ograničenja u slučaju prijenosa poslovnog udjela na nasljednike. Stoga se u nastavku članka pojašnjava postupak nasljeđivanja poslovnog udjela u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju (Nar. nov., br., 48/03., 163/03., 35/05., 127/13. i 33/15., dalje: ZN), pojmovi udio i poslovni udjel, te na koji način je moguće posebno urediti položaj nasljednika unutar d.o.o.-a te porezno motrište.
1. Uvod
2. Ostavinski postupak
3. Različitost pojmova ulog i poslovni udjel
4. Više ovlaštenika na poslovnom udjelu
5. Posebno uređenje položaja nasljednika unutar d.o.o.-a
6. Porezno motrište prijenosa naslijeđenoga poslovnog udjela
7. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)