Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2015.

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2015
Članak:
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2015.
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Godišnji popis imovine i obveza jedan je od potrebnih i obveznih uvjeta koji mora biti zadovoljen kako bi temeljni financijski izvještaji bili realni i objektivni te kako bi korisnici na temelju takvih izvještaja mogli donositi odgovarajuće poslovne odluke. Zbog toga Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon propisuju obvezu provedbe popisa. Jednako je tako i zahtjevima HSFI-ja i MSFI-ja uređeno da financijski izvještaji moraju fer i istinito prezentirati financijski položaj i uspješnost trgovačkog društva, a to je moguće jedino ako stvarno stanje odgovara knjigovodstvenom stanju. O čemu je prilikom popisivanja imovine i obveza potrebno voditi brigu, pročitajte u nastavku članka.

1. Obveza provedbe  godišnjeg popisa (inventure)
2. Vrste i metode popisa (inventure)
3. Organizacija popisa (inventure)
4. Popisno povjerenstvo i plan popisa
5. Provedba godišnjeg popisa
6. Elaborat o obavljenom  godišnjem popisu
7. Odlučivanje o popisnim razlikama
8. Specifičnosti u vezi  s popisom u nekim djelatnostima

Hashtags:
#Računovodstvo