Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom u poreznom sustavu

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2015
Članak:
Manjkovi utvrđeni godišnjim popisom u poreznom sustavu
Stranica:
14.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Knjigovodstveno stanje imovine i obveza na kraju poslovne godine mora se uskladiti sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom. Nakon što se donesu odgovarajuće odluke mjerodavnih tijela, razlike utvrđene popisom kao viškovi ili manjkovi knjiže se u poslovnim knjigama. Ispravim knjiženjem utvrđenih razlika postiže se točniji obračun poreznih obveza i fer prikazivanja poslovnih rezultata trgovačkih društava. U ovom članku dajemo prikaz načina knjiženja popisom utvrđenih razlika u računovodstvu trgovačkih društava.

1. Uređenje manjkova u poreznom sustavu
2. Osnovica za plaćanje PDV-a na manjak
3. Manjak i rashod na teret pravne osobe
4. Manjak na teret zaposlenika
5. Povećanje osnovice poreza na dobitak za manjak
6. Odluke HGK-a i HOK-a i interni akti
7. Knjiženje viškova imovine
8. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #Porezi, #Porezi, #Računovodstvo