Provedba godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2015
Članak:
Provedba godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

I samostalne obrtničke djelatnosti, jednako kao i trgovačka društva, trebaju krajem poslovne godine provesti godišnji popis – inventuru. U ovom se članku upućuje na osobitosti, kako s poreznog tako i s knjigovodstvenog motrišta, na dopuštene i prekomjerne gubitke – manjkove na robi te zalihama koje se utvrđuju u godišnjem popisu fizičkih osoba. Iskazane razlike, neovisno o tome je li riječ o zalihama robe ili dugotrajnoj imovini, mogu bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba. Zato i ova skupina poreznih obveznika treba prije izrade godišnje prijave na obrascu DOH provesti godišnji popis i uskladiti podatke iskazane u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem.
Napominjemo da smo o navedenoj temi opširno pisali u časopisu RRiF, br. 11/14. – PRILOG, str. 30., te da na ovu temu, u odnosu na prethodnu godinu, nema promjena s motrišta dohotka i PDV-a. U nastavku se ipak daje podsjetnik na obveze u vezi s godišnjim popisom koje trebaju provesti samostalne obrtničke djelatnosti.
1. Uvod
2. Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma primjenjuju obrtničke djelatnosti
3. Provedba godišnjeg popisa u obrtničkim djelatnostima
4. Kako treba postupati s utvrđenim viškovima i manjkovima kod „dohodaša“
5. Evidentiranje utvrđenih viškova i manjkova u poslovnim knjigama „dohodaša“
6. Zaključak
 

Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost