Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 11.2015
Članak:
Novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (I.)
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Cilj je ovoga članka iscrpno prikazati strukturu i sadržaj novoga Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti iz 2015. godine. Posebna se pozornost posvećuje novinama koje donosi te svim značajnijim pitanjima povezanima s obavljanjem ugostiteljske djelatnosti. 
U ovom broju časopisa objavljujemo prvi dio članka u kojemu se osobito analiziraju odredbe Zakona koje se odnose na sadržajno određenje osnovnih pojmova – ugostiteljska djelatnost i ugostitelj. Donosi se i popis osnovnih obveza ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti. 
Potom se razmatraju odredbe kojima se uređuju osnovna pitanja koja se odnose na ugostiteljske objekte (skupine, vrste, kategorije, radno vrijeme i sl.). Analiziraju se postupovne odredbe Zakona. Donosi se prikaz pravnih pravila o kampiranju.
1. Uvod
2. Predmet i sadržaj Zakona
3. Opće odredbe zakona – ugostiteljska djelatnost, ugostitelj, izuzeća od primjene Zakona 
4. Ugostiteljski objekt – skupine, vrste, kategorije, posebni standardi, oznake kvalitete
5. Radno vrijeme ugostitelja
6. Obveze ugostitelja
7. Zabrana usluživanja i dopuštanja konzumiranja alkoholnih pića te pića i napitaka koja sadržavaju alkohol 
8. Pretpostavke (uvjeti) za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
9. Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu
10. Kampiranje

Hashtags:
#Pravo