Nastavak prekinutoga parničnog postupka po službenoj dužnosti kada je postupak prekinut zbog nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka

Časopis: Pravo i porezi - 11.2015
Članak:
Nastavak prekinutoga parničnog postupka po službenoj dužnosti kada je postupak prekinut zbog nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka
Stranica:
45.
Autor/i:
Autori: Josip TURKALJ , dipl. iur.
Davor PUSTIJANAC , dipl. iur.
Sažetak:

U ovome članku autori problematiziraju odredbe Zakona o parničnom postupku i novoga Stečajnog zakona glede okolnosti nastavka prekinutoga parničnog postupka po službenoj dužnosti kada je postupak prekinut zbog nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka te argumentirano obrazlažu stajalište o rješenju ovog problema.
1. Uvod
2. Nastavak postupka prekinutog zbog otvaranja stečajnog postupka 
3. Kada je postupak zbog otvaranja stečajnog postupka nastavljen
4. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #Pravo