Žalbeni postupak na temelju odredaba Uredbe o žigu Zajednice

Časopis: Pravo i porezi - 11.2015
Članak:
Žalbeni postupak na temelju odredaba Uredbe o žigu Zajednice
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Tomislava FURČIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Odredbama čl. 58. - 64. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. godine o žigu Zajednice (SL L 78 od 24. ožujka 2009. str. 1-42) (dalje: Uredba o žigu Zajednice) regulirano je pitanje žalbenog postupka, posebice definiranje odluka protiv kojih se žalba može podnijeti, osoba koje imaju pravo podnijeti žalbu, roka i oblika žalbe te pitanje preispitivanja odluka i odluka o žalbi.
1. Uvod
2. Odluke protiv kojih se može podnijeti žalba te osobe koje imaju pravo podnijeti žalbu i biti stranke u žalbenom postupku
3. Rok za žalbu i oblik žalbe
4. Preispitivanje odluka u slučajevima ex parte i inter partes (čl. 61. i 62. Uredbe o žigu Zajednice)
5. Ispitivanje žalbi
6. Odluke o žalbama (čl. 64. Uredbe o žigu Zajednice)

 

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo