Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 11.2015
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
61.
Autor/i:
Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost
•    Porezne obveze iznajmljivača nerezidenata
•    Oporezivanje PDV-om usluga liječenja koje obavlja trgovačko društvo
•    Oporezivanje prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine dane u financijski leasing
•    Primjena posebnog postupka oporezivanja investicijskog zlata
•    Primjena PDV-a kod preuzimanja nekretnina u ovršnim i stečajnim postupcima i poreza na dohodak – lombardni krediti 
•    Izdavanje potvrde radi sudjelovanja na natječaju Agencije
•    Oporezivanje PDV-om kotizacija za odbojkaška natjecanja koje naplaćuje udruga odbojkaškim klubovima
•    Pravo na odbitak pretporeza za zgradu koju koristi Udruga
•    Primjena čl. 17. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – usluga posredovanja 
•    Oslobođenje od PDV-a na isporuke bez naknade – donacije materijalne pomoći ovlaštenom tijelu državne uprave 

II. Porez na promet nekretnina
•    Obveza poreza na promet nekretnina ili poreza na dodanu vrijednost obrtnika koji kao građanin prodaje građevinsko zemljište 
•    Obračun poreza na promet nekretnina kod zamjene nekretnina
III. Porez na dohodak
•    Porezni tretman isplate dobiti / dohotka iz Bosne i Hercegovine fizičkoj osobi, državljaninu Republike Hrvatske 
•    Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor
•    Isplata povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi poreza na dohodak
•    Primjena Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu – Kraljevina Švedska 
•    Porezni tretman „stručnjaka na zadatku za Ujedinjene Narode“
•    Obračun javnih davanja s osnove primitaka po sudskoj presudi u ovršnom postupku 
IV. Porez na dobitak
•    Primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine
•    Porezni tretman sredstava za naknadu troškova izborne promidžbe koji preostanu nakon podmirenja troškova izborne promidžbe 

 

Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo