Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Časopis: Pravo i porezi - 11.2015
Članak:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Stranica:
81.
Autor/i:
Sažetak:


•    Predstavka na rad Ureda državne uprave u postupku davanja izjave iz čl. 173. Zakona o prostornom uređenju 
•    Geodetski projekt
•    Utvrđivanje građevne čestice 
•    Naknada za prijenos vlasništva zemljišta 
•    Pravne posljedice ukidanja Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana županije 
•    Pročišćeni tekst prostornog plana

Hashtags:
#Pravo