RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Narodnim novinama, br. 134/15., objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama novog Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15.), koja stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine. Navedenom je Uredbom odgođena primjena jedinstvenoga okvirnog kontnog plana do 1. siječnja 2017. godine, brisane su određene odredbe vezane uz sadržaj knjigovodstvenih isprava te su jasnije definirana pravila u vezi s primjenom novog ZOR-a na izvještajna razdoblja. U nastavku dajemo pregled novosti koje donosi navedena Uredba. Uz to, dajemo i pregled najvažnijih odredaba novog ZOR-a koje stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

1. Pregled novosti koje donosi Uredba
2. Pregled značajnijih odredaba novog ZOR-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)