RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kako bi knjigovodstvena isprava bila vjerodostojna, mora nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o poslovnom događaju jer se evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama provodi isključivo na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. Novi Zakon o računovodstvu uređuje sadržaj knjigovodstvenih isprava i način njihove likvidacije (provjera valjanosti). Uređuje i obvezu potpisivanja knjigovodstvenih isprava, uz iznimku koja se odnosi na račune.

1. Uvod
2. Knjigovodstvene isprave
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)