RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kako bi knjigovodstvena isprava bila vjerodostojna, mora nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o poslovnom događaju jer se evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama provodi isključivo na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. Novi Zakon o računovodstvu uređuje sadržaj knjigovodstvenih isprava i način njihove likvidacije (provjera valjanosti). Uređuje i obvezu potpisivanja knjigovodstvenih isprava, uz iznimku koja se odnosi na račune.

1. Uvod
2. Knjigovodstvene isprave
3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)