RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
  • Članak:Prestanak postojanja udruga
  • Stranica:207.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

U određenim okolnostima udruge prestaju postojati. Pritom se mogu primijeniti i postupak likvidacije i skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge. Svaki se od tih postupaka obavlja u okviru različitih pretpostavki pa se prema tome i različito računovodstveno iskazuje. Prestanak postojanja udruga se u ovom članku promatra s motrišta propisa koji uređuje njihov prestanak postojanja te s motrišta poreznih i računovodstvenih propisa. Člankom se skreće pozornost na prijeporne situacije u svakom od ovih područja te se daje i praktičan primjer evidencija u postupku likvidacije.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Načini prestanka postojanja udruga
4. Porezno motrište likvidacije udruge
5. Računovodstvo
6. Knjigovodstveni primjer
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)