RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2016
  • Članak:Izbjegavanje plaćanja poreza
  • Stranica:276.
  • Autor/i:Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

1. Europska unija pokrenula istragu protiv McDonald’sa zbog izbjegavanja poreza
2. Prijedlozi EP-a za pošteniji porez na dobitak
3. Italija neće sniziti porez na dobitak u 2016. godini
4. Prvi put od 2009. godine kompanije imaju dovoljno bankovnih kredita
5. Europskim kompanijama manji troškovi izdavanja novih dionica

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)