RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U deviznom sustavu i nadalje postoji obveza raznih izvještavanja Hrvatske narodne banke. Krajem siječnja istječe rok u kojem postoji obveza podnošenja godišnje prijave o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom (obrazac US-GP) te prijave o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima (DOH-Q). O kakvim je izvještajima riječ, kako se popunjavaju i jesu li tijekom 2015. godine oni promijenjeni u odnosu na prethodnu godinu, može se pročitati u ovom članku.

1. Uvod
2. Statističko istraživanje o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
3. Osnovne metodološke napomene
4. Način popunjavanja obrasca US-GP - (tablice 1 i 2, dio A. Upute)
5. Dio B. Posebne transakcije s inozemstvom (tablice 3 i 4, dio B. Upute)
6. Način popunjavanja dijela o posebnim transakcijama (tablice 3 i 4, dio B. Upute)
7. Obveza izvješćivanja o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima, pregled i primjeri - obrazac DOH-Q
8. Izvješće USPB
9. Primjeri iz prakse

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)