RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici propisuje nova pravila u vezi s prijavom turista, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine. Navedenim se Pravilnikom propisuje način vođenja popisa osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici te oblik i sadržaj elektroničkog obrasca prijave i odjave turista turističkoj zajednici. U nastavku članka skreće se pozornost na najznačajnije promjene u odnosu na prethodni propis, odnosno Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (Nar. nov., br. 113/09.).

1. Što je sutav eVistitor
2. Vođenje popisa turista
3. Tko su obveznici prijave i odjave turista
4. Sadržaj obrasca prijave i odjave turista

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)