RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Djelatnost trgovine ne može se započeti obavljati prije nego što mjesno nadležni ured državne uprave u županiji odnosno upravno tijelo Grada Zagreb nadležno za gospodarstvo ne izda rješenje da prodajni objekt, oprema i sredstva s pomoću kojih se obavlja trgovina na veliko ispunjavaju minimalne tehničke i druge propisane uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko. U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o minimalnim tehničkim i drugim propisanim uvjetima kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva s pomoću kojih se obavlja trgovina na malo, a u ovom broju pišemo o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima propisanim za prodajne objekte, opremu i sredstva s pomoću kojih se obavlja djelatnost trgovine na veliko.

1. Uvod
2. Što je trgovina na veliko i tko ju sve može obavljati
3. Općenito o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih propisanih uvjeta za obavljanje trgovine na veliko
4. Opći minimalni tehnički uvjeti za prodajni objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine na veliko
5. Minimalni tehnički uvjeti za skladište za trgovanje robom na veliko
6. Minimalni tehnički uvjeti za tržnicu na veliko
7. Dodatni uvjeti za pojedine prodajne objekte u kojima se obavlja trgovina na veliko određenih proizvoda propisani posebnim propisima
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)