RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kako je Zakonom o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14., 118/14. i 154/14. – dalje: ZZR) uređen sustav zaštite na radu u RH, a osobito opća načela prevencije i pravila zaštite na radu, obveze poslodavca, prava i obveze radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu, nadzor i prekršajna odgovornost, to autor u ovom članku upućuje i na obveze poslodavca koje proizlaze iz provedbenih propisa donesenih na temelju ZZR-a.

1. Uvod
2. Radnik, osoba na radu i druga osoba
3. Pravilnici / provedbeni propisi iz područja zaštite na radu
4. Ostale obveze poslodavca

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)