RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome je članku riječ o značajnim i zanimljivim slučajevima o kojima su Vrhovni sud Republike Hrvatske i Županijski sud u Bjelovaru odlučivali o bitnim pitanjima u vezi s poslovno uvjetovanim otkazom ugovora o radu i otkazom ugovora o radu uslijed skrivljenoga ponašanja radnika.

O svemu tome, detaljnije u nastavku kroz prikaz sudske prakse i uz napomenu da je prikazana sudska praksa aktualna i u primjeni važećeg Zakona o radu.

1. Uvod
2. Opravdani razlog za poslovno uvjetovani otkaz treba postojati u trenutku donošenja oduke o otkazu
3. Ponašanje radnika kao razlog za otkaz
4. Neuzimanje u obzir zakonom propisanih kriterija kod poslovno uvjetovanog otkaza

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)