RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Za 2015. godinu potrebno je u sustavu proračuna sastaviti godišnji financijski izvještaj kako to uređuju računovodstveni propisi. S obzirom na promjene koje su nastale u njihovu sastavljanju u odnosu na one koji su se sastavljali za 2014. godinu, ovim se člankom daje kratak sažetak bitnih novosti i upozorava se na neke posebne situacije.

1. Uvod
2. Obveznici i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja
3. Predaja i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja decentraliziranih proračunskih korisnika
4. Novosti u popunjavanju obrazaca godišnjih financijskih izvještaja
5. Obveza povrata sredstva u državni proračun

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)