RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku autorica analizira ograničenje načela javnosti u postupcima javne nabave načelom zaštite tajnosti podataka, polazi od definicije pojma poslovne tajne općenito te zatim analizira uređenje tog pojma u pravu javne nabave. Analizira i relevantne zakonske odredbe koje štite tajnost određenih podataka u postupcima javne nabave, a koji ne mogu biti označeni tajnim (javni podatci), te opravdanost isključenja od primjene općeg zakona o pristupu informacijama u postupcima javne nabave. 
1. Uvod 
2. Načelo javnosti (transparentnosti) 
3. Poslovna tajna 
4. Pravo na pristup informacijama
5. Sličnosti, razlike i odnos između postupaka prema ZJN-u i ZPPI-ju 
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)