RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Početak kalendarske godine, osim što u nas predstavlja i početak poslovne godine, vrijeme je kada državna tijela i ostala tijela s javnim ovlastima moraju ispuniti i obveze u skladu s Uredbom o uredskom poslovanju.

S obzirom na to da u nas danas postoji sve više tijela koja su obveznici primjene formalnih pravila uredskog poslovanja, jer su na njih prenesene određene javne ovlasti, ukratko ćemo navesti obveze tih tijela i organizaciju vezanu za početak kalendarske godine.

1. Općenito o uredskom poslovanju
2. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena
3. Određivanje klase predmeta
4. Određivanje urudžbenog broja
5. Zaključivanje i uvezivanje upisnika i urudžbenog zapisnika
6. Primjeri za vježbu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)