RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sredstva osiguranja tražbina imaju prije svega zadaću osigurati u budućnosti ostvarenje tražbine kao prava vjerovnika prema dužniku na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje.
Osim toga, sredstvima osiguranja sprječava se nasilje i nastanak nenadoknadive ili teško nadoknadive štete, a njima se mogu urediti i sporni pravni odnosi među strankama.
Za sredstva osiguranja karakteristično je da su provizorna, odnosno da su ograničenoga trajanja (dok se tražbina ne ostvari).
Jedna skupina sredstava osiguranja su privremene mjere o kojima autor detaljno piše u ovome članku.

1. Uvod
2. Sredstva i predmet osiguranja
3. Osiguranje – općenito
4. Osiguranje prethodnim mjerama
5. Privremene mjere
6. Privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine
7. Privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine
8. Jamčevina umjesto privremene mjere ili kao uvjet za određivanje privremene mjere
9. Vrijeme za koje se određuje privremena mjera
10. Ukidanje privremene mjere
11. Kako odrediti pojam vjerojatnosti u postupku osiguranja tražbina
12. Kako utvrditi vjerojatnost postojanja opasnosti sprječavanja ili znatnog otežavanja ostvarenja tražbine
13. Nadležnost suda za određivanje i provedbu privremenih mjera
14. Naknada štete protivniku osiguranja zbog neosnovane ili neopravdane privremene mjere
15. Naknada štete poslodavcu u slučaju neosnovane privremene mjere o vraćanju radnika na rad
16. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)