RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku autor na zanimljiv način razmatra dvojbe i sudsku revizijsku praksu o početku primjene jedinstvenih kamatnih stopa bez obzira na valutu glavnice novčanog potraživanja. Dvojbe u teoriji i praksi nastale su nakon donošenja i stupanja na snagu Zakona o obveznim odnosima 2005., u kontekstu njegovih prijelaznih odredaba, i za dvije godine pomaknutog stupanja na snagu odredaba o visini kamatnih stopa, u odnosu na sve ostale zakonske odredbe, uključujući i one o kamatama koje ne uređuju visinu stopa.
Autor kritički analizira stajališta izražena u pretežnom broju revizijskih odluka, upućujući na njihovu nedostatnu obrazloženost i nekonzistentnost. Zaključuje da je 1. siječnja 2006. (danom stupanja na snagu ZOO-a) u potpunosti prestalo dvojstvo kamatnih stopa s obzirom na valutnu prirodu glavnice. Smatra da bi, usprkos proteku vremena, bilo poželjno o tom pitanju dobiti načelno pravno shvaćanje Vrhovnoga suda RH.

1. Uvod
2. Kamate na glavnice u stranoj valuti prije ZOO/05
3. Stajališta u komentarima struke uz novu kamatnu regulativu
4. Relevantna revizijska judikatura
5. Točka na i te poželjno ujednačenje stajališta

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)