RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovom članku analizira pravno uređenje poduzimanja mjere obustave isporuke vodnih usluga kućanstvima u pravnom sustavu Republike Hrvatske de lege lata i skreće pozornost na pravne institute univerzalne usluge i pravnog statusa ugroženog kupca kao osnova koncepcije usluga od općega gospodarskog interesa u europskom pravu koji su smjernice za pravno uređenje de lege ferenda pitanja obustave isporuke vodnih usluga kupcima kategorije kućanstva u Republici Hrvatskoj.

1. Uvod
2. Dopuštenost obustave isporuke vodnih usluga u Republici Hrvatskoj – de lege lata
3. Doktrina usluga od općega gospodarskog interesa u pravu EU-a
4. Implementacija koncepcije univerzalne usluge i status ugroženog kupca vodnih usluga u pravni sustav Republike Hrvatske – de lege ferenda

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)