RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Suvremeni uvjeti poslovanja postavljaju pred menadžere sve više prepreka na putu prema ostvarenju cilja. Učestale promjene povećavaju i rizik poslovanja, a kako bi se društva što brže i lakše nosila sa svim tim prijetnjama, razvila se funkcija kontrolinga, čiji ćemo doprinos i važnost u upravljanju trgovačkim društvom pojasniti u ovom članku.

1. Uvod
2. Pojam kontrolinga
3. Koncepcija kontrolinga
4. Organizacija kontrolinga u društvu
5. Zadatci i aktivnosti kontrolinga
6. Kontroling kao dio sustava internog nadzora
7. Odnos kontrolinga i menadžmenta
8. Kontroling i računovodstvo
9. Kontroling i upravljanje ljudskim resursima
10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)