RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

  • Porezni tretman usluge poravnanja za transakcije na burzi
  • Tumačenje poreznog tretmana transakcija

II. Porez na promet nekretnina

  • Oporezivanje i prijava prometa nekretnina

III. Porez na dohodak

  • Mišljenje vezano za uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu temeljem potvrde inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu u inozemstvu ili na temelju potvrde za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu te rokovi za dostavu istih

IV. Porez na dobitak

  • Porezni tretman zatvorenih alternativnih investicijskih fondova

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)