Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sažetak:

Od 1. siječnja 2016. godine u primjeni je novi Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15.) Usprkos tome, poduzetnici će godišnje financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju za 2015. godinu sastaviti prema „starom“ Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.). Ako je navedena situacija stvorila dvojbe o tome kako treba sastaviti i podnijeti GFI za 2015. godinu, sve je razriješeno odredbom iz čl. 5. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 134/15): Na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i financijske podatke za statističke i druge potrebe za izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016. primjenjuju se odredbe Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07. i 54/13.).

1. Zakonska osnova sastavljanja i predaje GFI-ja za 2015. godinu
2. Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu
3. Sastavljanje i predaja GFI-ja poduzetnika koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske
4. Istodobna predaja dokumentacije radi javne objave i za statističke i druge potrebe
5. Način dostave, oblik i format te ovjeravanje dokumentacije
6. Vrsta i visina naknade za uslugu javne objave
7. Provjera potpunosti i točnosti GFI-ja i druge dokumentacije
8. Javna objava
9. Sankcije zbog nepodnošenja GFI-ja

Hashtags:
#Računovodstvo