Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2015. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2015. godinu
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

U RRiF-u br. 1/16. pisali smo o sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu, a u RRiF-u br. 2/16. o posebnostima pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za određene vrste djelatnosti (trgovina, graditeljstvo, prijevoz, poljoprivreda i sl.). U ovom se članku obrazlaže pravni okvir utvrđivanja i uporabe dobitka ili pokrića gubitka za 2015. godinu te računovodstveno praćenje raspoređivanja dobitka i pokrića gubitka. Uz to, u članku je opisano i porezno motrište isplate dobitaka iz 2015. i iz prijašnjih godina.

1. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća u d.o.o. –ima
2. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća u d.d.-ima
3. Uporaba dobitka u j.t.d.-u i k.d.-u
4. Primjeri odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i uporabi dobitka ili pokriću gubitka
5. Računovodstvo uporabe ostvarenog dobitka i pokrića gubitka
6. Porezno motrište isplate udjela u dobitku (dividende)
7. Uporaba dobitka 2015. godine za reinvestiranje
8. Isplate predujmova dobitka i dividendi
9. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo