RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
  • Članak:Računovodstvo poreza na dobitak
  • Stranica:51.
  • Autor/i:Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Sažetak:

Odgođena porezna imovina odnosno odgođena porezna obveza nastaje kao posljedica privremenih razlika između računovodstvenog i oporezivog dobitka. Te su razlike rezultat različitoga vremenskog obuhvata u poreznu osnovicu nekih prihoda ili rashoda iskazanih u financijskim izvješćima koji služe kao podloga za izradu porezne prijave. U sljedećim poreznim razdobljima, kad se ispune odgovarajući uvjeti, ta se imovina odnosno obveza moraju nadoknaditi odnosno iskoristiti. U ovom članku prikazujemo poslovne događaje koji u određenim okolnostima mogu dovesti do pojava odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze.

1. Računovodstveno motrište poreza na dobitak
2. Iskazivanje porezne obveze ako porezni obveznik ima stalne razlike
3. Odgođena porezna obveza
4. Odgođena porezna imovina
5. Odgođeni porez pri prijenosu poreznoga gubitka
6. Posebnosti iskazivanja poreza u jednostavnim društvima s ograničenom odgovornosti
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)