Rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine i likvidacija trgovačkog društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine i likvidacija trgovačkog društva
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom su praktikumu knjižena dvije vrste poslovnih događaja: 1. Nabava dugotrajne nefinancijske imovine, njezin otpis i rashod i 2. Udjeli u trgovačkom društvu koje je likvidirano. Osim uobičajenih knjiženja koja su povezana s nabavom dugotrajne nefinancijske imovine, pri rashodu te imovne treba uvažiti odredbu računovodstvenog propisa koja zahtijeva da se ona zadrži u evidenciji sve dok se ne otuđi, pri čemu nije bitan način njezina otuđenja. Pri likvidaciji trgovačkog društva u kojem proračunska osoba ima udjele, ako je vrijednost imovine koja je preostala veće vrijednosti od svote koja je iskazana u knjigama proračunske osobe, uz uknjiženje vrijednosti te imovine prema njezinim prirodnim vrstama ostvaren je i primitak od financijske imovine.

1. Nabava dugotrajne nefinancijske imovine, njezin otpis i rashod
2. Udjeli u trgovačkom društvu koje je likvidirano

Hashtags:
#Proračunsko