Službena putovanja kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Službena putovanja kod neprofitnih organizacija
Stranica:
79.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak, koje su stupile na snagu 24. prosinca 2015. godine, utjecale su na službena putovanja kod neprofitnih organizacija. Specifičnost službenih putovanja kod neprofitnih organizacija ogleda se u mogućnosti neoporezive nadoknade troškova službenog putovanja i osobama koje nisu zaposlene u neprofitnoj organizaciji, ali pod posebnim uvjetima. Detaljnije o službenim putovanjima kod neprofitnih organizacija pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Službeno putovanje i propisana dokumentacija
3. Troškovi službenih putovanja
4. Službena putovanja kod neprofitnih organizacija
5. Izdatci za službena putovanja za koje se ne sastavlja obrazac JOPPD
6. Zaključak

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #Neprofitno, #TroškoviOsoblja