Novosti u poduzetničkoj plaći

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Novosti u poduzetničkoj plaći
Stranica:
87.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

O poduzetničkoj plaći pisali smo u časopisu RRiF, br. 1/16. u skladu s odredbama Pravilnika o porezu na dohodak koji je tad bio na snazi. Nakon izlaska iz tiska časopisa donesen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak prema kojem su neke odredbe u vezi s poduzetničkom plaćom izmijenjene, posebno u dijelu iskazivanja poduzetničke plaće u obrascu JOPPD. O čemu je riječ, pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Doprinosi obrtnika „ dobitaša“ koji ne isplaćuju poduzetničku plaću
3. Isplata poduzetničke plaće
4. Knjiženje poduzetničke plaće i plaće u naravi

Hashtags:
#Dohodak, #Plaće, #Porezi, #TroškoviOsoblja