RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od ulaska u EU hrvatski porezni obveznici mogu elektroničkim putem ostvarivati povrat PDV-a iz EU-a. Za ostvarenje povrata PDV-a navedenim putem porezni obveznici trebaju predati zahtjev za registracijom za korištenje navedenim sustavom u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Autorice u članku pojašnjavaju pravila koja su propisana za ostvarivanje navedenog prava na povrat PDV-a i postupak povrata PDV-a.

1. Uvod
2. Uvjeti za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz RH iz drugih zemalja članica EU-a
3. Zahtjev za povratom – rokovi i način podnošenja
4. Podatci koje sadržava zahtjev za povratom
5. Uvjeti za povrat PDV-a koje propisuju druge zemlje članice EU-a
6. Isplata povrata PDV-a poreznim obveznicima iz RH
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)