Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Stranica:
94.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

Od ulaska u EU hrvatski porezni obveznici mogu elektroničkim putem ostvarivati povrat PDV-a iz EU-a. Za ostvarenje povrata PDV-a navedenim putem porezni obveznici trebaju predati zahtjev za registracijom za korištenje navedenim sustavom u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Autorice u članku pojašnjavaju pravila koja su propisana za ostvarivanje navedenog prava na povrat PDV-a i postupak povrata PDV-a.

1. Uvod
2. Uvjeti za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz RH iz drugih zemalja članica EU-a
3. Zahtjev za povratom – rokovi i način podnošenja
4. Podatci koje sadržava zahtjev za povratom
5. Uvjeti za povrat PDV-a koje propisuju druge zemlje članice EU-a
6. Isplata povrata PDV-a poreznim obveznicima iz RH
7. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi