Primitci koji ne podliježu obračunu doprinosa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Primitci koji ne podliježu obračunu doprinosa
Stranica:
113.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prilikom obračuna poreza na drugi dohodak u nekim slučajevima nije potrebno obračunati doprinose. Ti su primitci posebno istaknuti odredbama propisima o obračunu doprinosa. Na koje primitke ne treba obračunati doprinose i kako u pojedinom slučaju isplatitelji trebaju postupiti, pišemo u nastavku.

1. Uvod
2. Primitci učenika i studenata
3. Potpore obitelji za slučaj smrti radnika
4. Potpore za školovanje
5. Nadoknade članovima hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
6. Nadoknade sportskom sucu i delegatu
7. Novčane pomoći općina, gradova i županija
8. Naknade za rad osobe mlađe od 15 godina
9. Isplata rente koju bivši poslodavac isplaćuje članu obitelji bivšeg radnika
10. Novčana nadoknada koja se isplaćuje mobiliziranoj osobi
11. Isplate s osnove drugog dohotka umirovljenicima
12. Naknada za isporučeno autorsko djelo ili umjetničko djelo

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja