OECD-ove mjere u području međunarodnog oporezivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
OECD-ove mjere u području međunarodnog oporezivanja
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.
Sažetak:

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) intenzivno priprema prijedloge 15 mjera za sprječavanje porezne erozije i ograničavanje prijenosa dobitka iz država koje će, prema riječima generalnog sekretara OECD-a Angela Gurria, značiti prekretnicu u povijesti međunarodnog oporezivanja. Posljedica prihvaćanja i implementacije mjera bit će promjena Ogledne konvencije OECD-a o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine, promjenu Smjernica OECD-a za određivanje transfernih cijena za međunarodna poduzeća i porezne uprave i promjenu poreznih zakonodavstava pojedinih država.
U prvom su dijelu članka izneseni zaključci iz Izvješća OECD-a o eroziji poreznih osnovica i prijenosu dobitka.
Želja nam je upoznati porezne obveznike sa sadržajem prijedloga mjera OECD-a te da već sada planiraju transakcije na koje će te mjere imati utjecaj u budućnosti.

1. Uvod
2. Koliko je velik problem erozije porezne osnovice i prijenosa dobitka
3. Zaključci izvješća BEPS-a
4. Priprema prijedloga mjera za sprječavanje erozije porezne osnovice i prijenosa dobitka

Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU