Analitički postupci u reviziji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Analitički postupci u reviziji
Stranica:
140.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Ivo MIJOČ
Doc. dr. sc. Dubravka PEKANOV STARČEVIĆ
Marina MARINJAK , univ. bacc. oec.
Sažetak:

Kontrola i revizija bave se kritikom, a analiza prosudbom poslovanja. Analiza se bavi ispitivanjem biti ekonomskih pojava u nekom društva i njihovim posljedicama na strateški i operativni cilj poduzetnika sa svrhom donošenja zaključka.
U ovome članku autor pojašnjava koji se analitički postupci primjenjuju u reviziji financijskih izvještaja te daje primjer analize financijskih izvještaja s pomoću pojedinačnih pokazatelja, primjenu Altmanovog modela i postupak izračuna analize trenda.

1. Definiranje analitičkih postupaka u reviziji
2. Analiza financijskih izvještaja s pomoću pokazatelja
3. Praktični primjer s pomoću analize pokazatelja

Hashtags:
#Revizija