Novosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji su obveznici davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Novosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji su obveznici davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti
Stranica:
151.
Autor/i:
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

I ove godine određena trgovačka društva i druge pravne osobe moraju do 31. ožujka 2016. godine dati izjavu o fiskalnoj odgovornosti u kojoj se one, u biti, izjašnjavaju posluju li u skladu s propisima kojima im je uređeno poslovanje.
S obzirom na to da je tijekom 2015. godine mijenjana odredba propisa koji uređuje davanje navedene izjave i s obzirom na to da su ju trgovačka društva i druge pravne osobe do sada svega jednom (za 2014. godinu) davale, u ovom ih se članku podsjeća na tu obvezu te se daju upute kako popuniti neku od pozicija upitnika koji se radi toga mora popuniti.

1. Uvod
2. Tko su obveznici davanja izjave
3. Ključne promjene u uredbi
4. Postupanje prilikom primopredaje
5. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
6. Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti
7. Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine
8. Zaključno

Hashtags:
#JavneFinancije