Likvidacija – trajni prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Likvidacija – trajni prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
Stranica:
166.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

Obrt može prestati poslovati prema slobodnoj odluci obrtnika ili „po sili zakona” ako nisu zadovoljeni određeni uvjeti u poslovanju. Likvidacija obrta „dohodaša“ jedan je od najčešćih načina prestanka poslovanja samostalne obrtničke djelatnosti.
U ovom se članku daju primjeri evidentiranja poslovnih događaja u poreznim knjigama i evidencijama obrta u slučaju likvidacije, odnosno kada obrt trajno prestaje poslovati.

1. Uvod
2. Najčešći razlozi likvidacije obrta
3. Posebnosti u nekim slučajevima prestanka obrtničke djelatnosti
4. Porezne obveze pri likvidaciji „dohodaša“
5. Primjer utvrđivanja dohotka kod likvidacije obrtničke djelatnosti
6. Zaključak

Hashtags:
#Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost