Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Stranica:
176.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Fizičke osobe, obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i ostale fizičke osobe koje plaćaju porez na temelju podataka iskazanih u poslovnim knjigama, koje su po sili zakona bile obvezene promijeniti način oporezivanja s poreza na dohodak na porez na dobitak, mogu se ponovo vratiti na oporezivanje porezom na dohodak nakon što im rezultati poslovanja više ne zadovoljavaju kriterije prema kojima su bile obvezne prijeći na plaćanje poreza na dobitak.
Nakon isteka najmanje tri godine u kojima su plaćale porez na dobitak, mogu se ponovo vratiti na oporezivanje porezom na dohodak. Budući da se kod promjene načina plaćanja poreza mijenjaju i temeljna načela utvrđivanja porezne osnovice, treba voditi računa o početnom stanju imovine i obveza na koje se nastavlja evidencija o poslovnim događajima. U ovom se članku pojašnjava što treba učiniti na početku godine u kojoj se poduzetnik vraća na način oporezivanja porezom na dohodak te mijenja način evidencije poslovnih događaja s dvostavnog knjigovodstva na jednostrano knjigovodstvo prema načelu blagajne.

1. Uvodne napomene
2. Kako sastaviti početno stanje prilikom prelaska s obračunskog načela na načelo blagajne
3. Kako treba postupiti s porezom na dodanu vrijednost
4. Primjeri iskazivanja početnog stanja u poslovnim knjigama obveznika poreza na dohodak
5. Promjena u plaćanju doprinosa

Hashtags:
#Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost