Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u djelatnosti trgovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u djelatnosti trgovine
Stranica:
185.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati djelatnost trgovine propisani su odredbama važećeg Zakona o trgovini i pravilnika donesenih u svrhu njegove provedbe. Zakonom o trgovini dana je ovlast nadležnim tijelima jedinica lokalne samouprave da na području svoje mjesne nadležnosti pravnim aktima urede određena pitanja iz ovog Zakona. Koja su pitanja ovlaštene uređivati jedinice lokalne samouprave, kojim pravnim aktima i koja su ih tijela ovlaštena donositi, pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave
3. Normativni poslovi JLS-a u području trgovine
4. Donošenje pravnih akata JLS-a u području trgovine
5. Zaključak

Hashtags:
#TržišteIPropisi