RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
  • Članak:Rad stranaca u RH
  • Stranica:196.
  • Autor/i:Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
    Tino BEGO , dipl. iur.

Sažetak:

Od ulaska u EU došlo je do promjena u vezi s odredbama Zakona o strancima i uvjeti za dobivanje radne dozvole za boravak i rad stranaca (dalje: dozvola), a koja je bitan uvjet za zapošljavanje i zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca sa sjedištem u RH. Nadalje, ovisno o socijalnom statusu stranca u zemlji iz koje dolazi i o međunarodnim ugovorima koje RH ima potpisane s tom zemljom, ovisi socijalni i porezni status stranca koji dolazi u RH.
Detaljnije o uređenju rada stranaca u RH pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Rad stranaca bez radne dozvole za sve državljane EEP-a ili samo za neke
3. Boravak stranaca u RH
4. Privremeni boravak u RH na temelju radnog odnosa
5. Strancu odobren privremeni boravak, a stranac ostvaruju primitke prema kojima je propisana obveza doprinosa (drugi dohodak)
6. Ostali razlozi boravka u RH
7. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)