Profesionalna rehabilitacija u sustavu mirovinskog osiguranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Profesionalna rehabilitacija u sustavu mirovinskog osiguranja
Stranica:
206.
Autor/i:
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Zakonom o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13., 33/15. i 93/15. – Uredba; dalje: ZOMO) uspostavljen je novi sustav profesionalne rehabilitacije u mirovinskom osiguranju. Dosadašnje su norme pokazale znatne nedostatke koji su rezultirali malim brojem invalida rada koji su se odlučili koristiti tim pravom iz mirovinskog osiguranja i malim brojem poslodavaca koji su pokazali interes zapošljavati rehabilitirane invalide rada. Novi bi sustav profesionalne rehabilitacije trebao potaknuti interes kako invalida rada tako i poslodavaca na veće korištenje tim pravom, a sve s ciljem većeg uključivanja invalida rada u proces rada. Više o tome pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Tko može ostvariti pravo na profesionalnu rehabilitaciju
3. Kako se provodi profesionalna rehabilitacija
4. Mirovinsko osiguranje korisnika prava na profesionalnu rehabilitaciju
5. Naknada za vrijeme profesionalne rehabilitacije
6. Nadoknada troškova profesionalne rehabilitacije
7. Prava invalida rada koji je završio profesionalnu rehabilitaciju
8. Gubitak prava na profesionalnu rehabilitaciju

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo