RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Objedinjeno prezentiranje financijskih, okolišnih i društvenih rezultata poslovanja, poznato pod sintagmom ˝izvještavanje o društvenoj odgovornosti˝ ili ˝integrirano izvještavanje˝, odavno je postalo redovitom praksom poduzeća u zemljama Europske unije. Postojeće direktive Unije u ovom području posljednjih godina imaju snažnu potporu i u objavi cjelovitih smjernica i standarda koji, uz financijske učinke poslovanja, nude i mogućnosti komuniciranja nefinancijskih učinaka, poglavito vezanih uz utjecaj poslovanja na razne segmente održivog razvoja. I u Hrvatskoj, iako još uvijek nedovoljno rašireno ali među većim poduzećima prisutno, objavljivanje informacija o trostrukom rezultatu - financijskom, okolišnom i društvenom - postaje sve značajnijim za ocjenu uspješnosti poduzeća. Postojeći okviri takva izvještavanja su Smjernice Globalne inicijative za izvještavanje (GRI) i standardi AccountAbility1000 koji omogućuju sustavno praćenje relevantnih okolišnih i društvenih aspekata ali i rizika poslovanja.

1. Uvod
2. Smjernice globalne inicijative za izvještavanje (GRI)
3. Standardi ACCOUNTABILITY 1000
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)