RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva pojašnjavaju knjiženja 1. Sitnog inventara i 2. Blagajne uzajamne pomoći. Samo se dugotrajna materijalna nefinancijska imovina može u propisanim okolnostima svrstati u sitni inventar u skupini 04. U načelu, novčana sredstva koja se rabe za davanje novčanih zajmova ne iskazuju se kao prihodne stavke osobe u čijem se okrilju organizira tzv. blagajna uzajamne pomoći.

1. Sitni inventar
2. Blagajna uzajamne pomoći

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)