RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2016
  • Članak:Otkaz u probnome radu
  • Stranica:158.
  • Autor/i:Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

O redovitom otkazu ugovora o radu u posljednje smo vrijeme pisali u br. 2/16. i br. 3/16. ovoga časopisa. U ovome broju našeg časopisa nastavljamo s obradom navedene tematike dajući prikaz instituta otkaza ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnome radu.

1. Uvod
2. Pojam i zakonski temelj
3. Otkaz radnika za vrijeme probnoga rada
4. Otkaz poslodavca u probnome radu
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)