RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslodavac može radniku koji krši obveze iz radnog odnosa i ne postupa prema uputama poslodavca otkazati ugovor o radu skrivljenim ponašanjem s obzirom na to da je radnik obvezan osobno obavljati preuzeti posao, i to prema uputama poslodavca danim u skladu s naravi i vrstom rada.

1. Uvod
2. Načini prestanka ugovora o radu
3. Kršenje obveza iz radnog odnosa
4. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza
5. Prava radnika kod otkaza skrivljenim ponašanjem radnika
6. Zabrana otkazivanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)