Primitak u naravi i ispravak knjiženja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Primitak u naravi i ispravak knjiženja
Stranica:
62.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom su praktikumu knjižena dva poslovna događaja: primitak u naravi te ispravak pogrešnog knjiženja. Ako stvarni isporučitelj odobri popust pri nabavi stvari koje će se dijeliti kao primitak u naravi, prijeporno je ostvaruje li se primitak u naravi u vrijednosti koja uključuje odobrenje. Postupak ispravka pogrešnih knjiženja iz prethodnih razdoblja nije izrijekom propisan. Pri tome treba uzeti u obzir različit pristup tim ispravcima u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima.

1. Primitak u naravi
2. Ispravak pogrešnog knjiženja

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo