Zapošljavanje na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Zapošljavanje na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Stranica:
134.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Zapošljavanje osoba u sezonskim poslovima u poljoprivredi ne smatra se radnim odnosom. To je specifičan način rada i socijalnog osiguranja uređen Zakonom o poticanju zapošljavanja. Za vrijeme obavljanja tih poslova poslodavac osigurava te osobe kupnjom vrijednosnog kupona koji vrijedi za jedan dan obavljanja poslova. Osiguranje vrijednosnim kuponom na poseban se način priznaje i u mirovinsku osnovicu. Naknade za rad oporezuju se kao drugi dohodak. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Koji se poslovi smatraju sezonskim poslovima u poljoprivredi
3. Mogućnost pomaganja na poslovima u poljoprivredi bez sklapanja ugovora
4. Postupak pri zapošljavanju na povremenim poslovima u poljoprivredi
5. Što je vrijednosni kupon
6. Naknada za rad sezonskog radnika u poljoprivredi
7. Oporezivanje naknade
8. Izvješćivanje na obrascu JOPPD
9. Knjiženje nastalih izdataka kod isplatitelja
10. Treba li osoba podnijeti godišnju poreznu prijavu
11. Evidencije o uplaćenim doprinosima i priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja

Hashtags:
#NesamostalanRad, #Obrtnici