Pitanja i odgovori iz područja trgovine i zaštite potrošača

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Pitanja i odgovori iz područja trgovine i zaštite potrošača
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Trgovci i druge pravne osobe i fizičke osobe koje u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje djelatnost trgovine mogu obavljati prodaju svojih proizvoda na malo, obvezni su obavljati djelatnost trgovine na način i uz uvjete propisane odredbama Zakona o trgovini i drugih propisa, ovisno o načinu obavljanja trgovine i prodajnom asortimanu, te se pridržavati obveza i zabrana propisanih odredbama Zakona o zaštiti potrošača i drugim zakonima. U nastavku ovog članka dajemo sažeti prikaz najčešće postavljenih pitanja iz područja primjene Zakona o trgovini i Zakona o zaštiti potrošača.

1. Uvodne napomene
2. Odgovori na pitanja iz područja trgovine
3. Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača

Hashtags:
#TržišteIPropisi